Ungdomsjob

Lige nu, leder vi efter nye flittige ungarbejdere til Kino Ro’s Torv.
Opstart er hurtigst muligt og det er et krav, at du har mulighed for at arbejde i vinterferien (uge 8).

Profil:

 • Du er eller fylder snart 16 år.
 • Du skal starte i 10. klasse eller på anden ungdomsuddannelse efter sommerferien.

Hvad forventer vi af dig som medarbejder?

 • Du er ansvarsbevidst, høflig og har lyst til at give vores kunder den bedste biografoplevelse. Du er god til at tænke selvstændigt og tage initiativ.
 • Arbejdet indeholder mange rengøringsopgaver, hvilket kræver at du er flittig og sætter en ære i at gøre dig arbejde grundigt.
 • Godt humør og altid smilende.
 • At du er fleksibel og god til at hjælpe til med ekstra vagter.
 • Du elsker selvfølgelig film.

Allervigtigst af alt, så forventer vi, at du har tid og lyst til at have et fritidsarbejde. Du kommer til at indgå i et team af ungarbejdere, hvor du har faste vagter hver uge samt hvor vi forventer at du bidrager aktivt til at tage ekstra vagter ved sygdom og travlhed. (Dyrker du fx meget sport eller lignende i din fritid, skal du overveje, om du har tid til et fritidsjob som dette, da du netop skal være fleksibel med vagter).

Arbejdstiderne er primært:

 • I hverdagene fra kl. 15.30
 • Weekender fra kl. 9.00

Herudover er skoleferier rigtig travle perioder for biografen og derfor skal du forvente flere vagter her. Det betyder derfor også at det er krav, at du er tilgængelig i de fleste skoleferier, så vores vagtplan kan hænge sammen, når vi har mest travlt.

Lyder det som noget for dig, så hører vi gerne fra dig.

Skriv din egen personlige ansøgning til job@kinorostorv.dk hvor du fortæller kort om dig selv og hvorfor du brænder for at arbejde hos os. Vedhæft gerne et foto.

Følgende oplysninger, skal fremgå af din ansøgning:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Hvad er dine planer efter sommerferien


Vi glæder os til at høre fra dig!

                                                                                                                                                                                                                                                              


Vi gemmer din ansøgning i 6 måneder, og hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse, vil din ansøgning blive slettet igen automatisk.
Når vi modtager personoplysninger, skal vi henhold til persondataloven og persondataforordningen give dig en række oplysninger.
Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplys-ninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, og hvad oplysningerne bruges til.

Oplysningerne fremgår nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Kino Ro's Torv er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kino Ro’s Torv
Ro’sTorv 1, 1
CVR-nr.: 87441415
Telefon: 46351666
Mail: info@kinorostorv.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning.
Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.


3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.


5. Opbevaring af dine personoplysninger
Hvis du din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 6 måneder efter modtagelsen.

 

6. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysninger-ne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan og-så gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-bart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysnin-ger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.